انگشتر مسی فیروزه کوبی کد1

محصول جدید

انگشتر مسی مربع سنگ کاری شده با سنگ فیروزه نیشابور

ریال1.700.000

طول نگین 14 میلیمتر
عرض نگین 14 میلیمتر

نوشتن یک نظر

انگشتر مسی فیروزه کوبی کد1

انگشتر مسی فیروزه کوبی کد1

انگشتر مسی مربع سنگ کاری شده با سنگ فیروزه نیشابور

محصول با موفقیت به مقایسه محصولات اضافه شد